مرور برچسب

کنترل استرس

راهکارهایی عملی برای مدیریت و کنترل نگرانی

همه ما گاهی دچار نگرانی‌هایی می‌شویم که کنترل آنها برایمان کار دشواری است. البته باید گفت برخی اوقات نگرانی در زندگی لازم است زیرا به ما انگیزه می‌دهد و ما را در جهت حل مشکل یاری خواهد کرد. اما نگرانی بیش از حد برای افراد مشکل ایجاد می‌کند.
ادامه مطلب ...