مرور برچسب

چشم و هم چشمی

مقایسه و چشم و هم چشمی ممنوع!

مقایسه کردن خود با دیگران و همچنین چشم و هم چشمی را می‌توان یک بیماری رایج در جوامع نامید. اینها پدیده‌های ناهنجاری است که در میان برخی از مردم جامعه وجود دارد. در برخی از جوامع افراد می‌آموزند که برای تعیین رفتار خویش تحت تأثیر محیط و…
ادامه مطلب ...