مرور برچسب

مذاکره هوشمند

اهمیت و ویژگیهای بیان خوب

توانایی شما باری خوب صحبت کردن مقابل دیگران ، یکی از عوامل  موفقیت شما در زندگی شخصی و اجتماعی تان میتواند باشد. خوب صحبت کردن ، میتواند احترام دیگران را نسبت  به شما برانگیزد و شما را در نظر آنها ارزشمند و دارای توانایی برقراری ارتباط…
ادامه مطلب ...

10 قدم تا مذاکره موفق

اکثر ما هر روز بدون آنکه بدانیم مذاکره می‌کنیم، با این حال واژه مذاکره برخی افراد را نگران می‌کند. آنها خود را در نمایشگاه اتومبیل مشغول خرید و چانه زنی تصور می‌کنند. اما در ۹/۹۹ درصد موارد، مذاکره صرفا صحبت‌کردن با فردی دیگر درباره…
ادامه مطلب ...

نبایدهای مذاکره

مذاکره بخش مهمی از فرآیند فروش است. هر مشتری که ملاقات می‌کنید خواهان بهترین توافق ممکن بوده و برخی از آنها در مذاکره بر سر شرایط مطلوب خودشان بسیار خوب عمل می‌کنند. قبل از اینکه وارد مذاکره بعدی شوید، با این نبایدها آشنا شده تا در مذاکرات…
ادامه مطلب ...

هفت برگ برنده در مذاکرات

مذاکره بخش مهمی از فرآیند فروش است. هر مشتری که ملاقات می‌کنید خواهان بهترین توافق ممکن بوده و برخی از آنها در مذاکره بر سر شرایط مطلوب خودشان بسیار خوب عمل می‌کنند. قبل از اینکه وارد مذاکره بعدی شوید، با این نبایدها آشنا شده تا در مذاکرات…
ادامه مطلب ...

اصول صحیح مذاکره

همه ما از کودکی به این واقعیت پی برده ایم که سرچشمه ارضای نیازهایمان دیگران هستند، بنابراین ارتباط با دیگران جز لاینفک زندگی ما است. با وجود تفاوت های فردی و فرهنگی، تعارضات ارتباطی (مثل اختلاف در اهداف، اختلاف در انتظارات، تفاوت در تفسیر…
ادامه مطلب ...