مرور برچسب

فن بیان قدرتمند

فن بیان و راه های تقویت آن

فن بیان خود را چگونه تقویت کنیم ؟ فن بیان یعنی توانایی خوب صبحت کردن و خوب حرف زدن و رساندن مقصود و نظر خود به دیگران، میتوان این مهارت را فن بیان نامید. وقتی صحبت از فن بیان می شود، خیلی ها تصورشان بر این هست که فن بیان یعنی فن گویندگی و…
ادامه مطلب ...

زبان بدنی که به شما احساس قدرت می‌دهد

بعد از حرف‌زدن، زبان بدن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های ارتباطی برای رساندن منظورمان به دیگران است. اما وجه تمایز این دو زبان با هم در نشانه‌هایی خلاصه می‌شود که افراد هنگام ابراز احساسات متفاوت یا بروز هیجان به‌وسیله‌ی زبان بدن نشان می‌دهند و…
ادامه مطلب ...

دوره فن بیان قدرتمند و بیان موثر

تعریف فن بیان فن بیان در حقیقت همان توان سخن‌گفتن (در هر شرایط و زمان) است. زمانی که صحبت از فن بیان به میان می‌آید، جدا از این که شما چه کسی هستید؟ چه کاری دارید؟ با چه کسی صحبت می‌کنید و….فقط کافیست که از زبان خود استفاده کنید، شما نیاز…
ادامه مطلب ...