مرور برچسب

شادی

چطور در محیط کار شاد باشیم؟

افراد شاد، به طور خودکار و با سرعت بیشتری، به حالت مثبت روحی و جسمی بازگشته و بر ضد استرس عمل خواهند کرد. همچنین احساسات مثبت نیاز اساسی هر روزه‌ی ما برای بقاست، احساسات مثبت و شادی می توانند ما را در برابر اثرات زیان‌بار بیماری و افسردگی…
ادامه مطلب ...

چگونه شادتر و خوشبخت تر باشیم؟

افزایش قابل توجه هزینه زندگی باعث شده تا درآمد بسیاری از افراد در بهترین حالت تنها جوابگوی هزینه‌ها باشد با این حال نباید از تلاش برای شاد بودن در زندگی نیز غفلت کرد.در مورد اینکه آیا پول خوشبختی می‌آورد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد،…
ادامه مطلب ...