مرور برچسب

سخنرانی خوب

نشانه های یک سخنرانی خوب

مقدمه ای كه توجه كامل مخاطب را جلب كند یکی از مباحث مهمی که اکثر صاحب نظران درباره آن اتفاق نظر دارند، مقدمه ای است که ما برای گفتار خود انتخاب می کنیم. برخی می گویند اصل مطلب مهم است و مقدمه تأثیر چندانی در روابط ندارد، در صورتی که…
ادامه مطلب ...