مرور برچسب

زندگی ایده آل

از گذشته خود درس بگیریم!

برخی از افراد دارای باوری نامعقول هستند و معتقدند که گذشته آنها همیشه مهم است و چون چیزی قبلاً بر زندگی آنها تأثیر گذاشته، حالا هم می‌تواند احساسات و رفتارشان را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین آنها تحت تأثیر تجارب گذشته خود قرار می‌گیرند. در…
ادامه مطلب ...