مرور برچسب

تکلیف روزانه

انجام تکالیف روزانه چه تاثیری در یادگیری دانش آموزان دارد ؟

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد، انجام تکالیف روزانه در منزل توسط دانش آموزان به صورت مستقل برای یادگیری بسیار مفید است و کارایی دانش آموزان را بهبود می‌بخشد. البته به شرط اینکه این تکالیف زیاد نباشد.
ادامه مطلب ...