مرور برچسب

امتحان

راهکارهایی برای غلبه بر اضطراب امتحان

ممکن است در حال مطالعه یا امتحان مضطرب شوید که اصطلاحاً به آن «ترس از امتحان» می گویند. اضطراب امتحان، اضطرابی است که میان دانش آموزان و دانشجویان متداول است و باعث استرس فراوان در بین آنها شده و حتی گاهی باعث می شود عملکرد آنها در امتحان…
ادامه مطلب ...