مرور برچسب

احساسات مثبت

باورها و تفکرات مثبت داشته باشید!

هنگامی که اتفاقی برایمان می‌افتد، باورهای ما درباره آن واقعه و طرز تفکر ما درباره آن، احساس و رفتار ما را شکل می‌دهد. در واقع افکار و باورهایی که ما درباره حوادث داریم، احساسات ما را به وجود می‌آورند. بنابراین برای داشتن احساسی بهتر در…
ادامه مطلب ...