مرور برچسب

ابعاد روانشناختی

فشار روانی

ویژگی اصلی فشار روانی این است که تمامی ابعاد روانشناختی، جسمانی، خانوادگی و اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فشار روانی نه تنها احساس ناراحتی و حالت ناآرامی روانی برای فرد به وجود می‌آورد بلکه عوارضی مانند تعریق، تنفس سریع و تنش…
ادامه مطلب ...