مرور رده

تربیت فرزند

نحوه صحیح تربیت و اصلاح فرزند و ارتباط موثر همراه با آرامش با کودک، اینکه چگونه با کودک خود رفتار کنیم و یا چگونه با اعمال ناصحیح فرزندمان برخورد داشته باشیم

برای کودکتان داستان بگویید

گفتن داستان برای کودکان موجب نشاط، شادمانی و سرگرمی آنان خواهد شد و همچنین راه را برای رسیدن به اهداف تربیتی والدین یا مربیان هموار خواهد کرد. داستان می‌تواند دارای نکات مثبت زیادی برای کودکان باشد و والدین یا مربیان بدین وسیله می‌توانند…
ادامه مطلب ...