مرور رده

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس، عزت نفس و راه‌های تقویت آن

اعتماد به نفس و عزت نفس دو معنی مشابند که می‌توان آنها را با کمک راهکارهایی مانند دوستیابی صحیح، مثبت اندیشی، برنامه غذایی متعادل، ورزش و... افزایش داده و برای کسانی که از کمبود عزت نفس رنج می‌برند هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
ادامه مطلب ...

با ترسهای خود آشنا شوید، آموزش ببینید تا بتوانید برآنها پیروز شوید

در زندگی همه ما مواقعی وجود دارد که باید در حضور چند نفر راجع به مسئله ای صحبت کنیم. ممکن است این صحبت در جلسه یا کنفرانسی باشد که رسمیت داشته باشد و ممکن هم هست که در یک جمع خانوادگی یا در محیط کار بخواهیم برای دوستان یا همکارانمان صحبت…
ادامه مطلب ...