چند راهکار برای برقراری ارتباط موثر

چرا تلاش در برقراری ارتباط موثر اغلب اونطور که میخواهیم پیش نمیرود؟ به طور کلی ، دوعامل ما را از برقراری ارتباط موفق باز میدارد.در این مقاله ابن دو عامل را بررسی و راهکارهایی جهت رفع موانع ارائه میشود.

0 108

به طور کلی ، دو عامل مارا ازبرقراری ارتباط  موفق باز میدارد. یکی عملکرد بدن و ذهن ماست و دیگری پنداشتهایی که ما خیال میکنیم دیگران عینا مثل ما جهان را درک میکنند و به آن واکنش نشان میدهند.
برداشتن  موانع از سر راه ارتباطات : ما اطلاعات خود را درباره جهان از راه حواس خویش دریافت میکنیم. با این وصف، ممکن است حواس ما ضعیف عمل کنند یا اطلاعاتی که منبع فرستنده پیام میفرستد،ناکافی باشد و ما نتوانیم آن را درست رمزگشایی کنیم. در برقراری ارتباط و فرستادن پیام به دیگران، باید باریک بینانه به این امر توجه کنیم که ممکن است دریافت دیگران از حواس بینایی ،شنوایی، لامسه،چشایی و بویایی عینا مثل دریافت ما از حواس پنجگانه مان نباشد.


اطمینان از فهمیده شدن کلام :
بسیار مهم است که بدانید ارتباط فراتر از ارسال و دریافت پیام است؛ اگر پیامی رسانده شود اما درک نشود، ارتباطی برقرار نشده است. همه چیز میتواند بر چگونگی ادراک ما از پیام ها، رخدادها و تجربیات روزمره زندگی تاثیرگذار باشد. از فرهنگی که در آن زندگی میکنیم تا هنجارها و استانداردهای گروهی که به آن تعلق داریم.حتی نگرش ذهنی افراد ،میتواند موانعی  ایجاد کند که بر ماهیت درک ما از محرک های بیرونی  و چگونگی واکنش ما به این محرک ها تاثیرگذار باشد.
موانع احتمالی برسر راه ارتباطات خود رابشناسید و برای برطرف کردن آنها تلاش کنید؛ برای مثال ، وقتی با کسی حرف میزنید،پیوسته واکنش ها و پاسخ های او را زیرنظربگیرید تا مطمئن شوید که او حرف های شما را کاملا میفهمد.
۳ راهکار برای برطرف کردن موانع ارتباطی :
۱- از پیش داوری کردن بپرهیزید : پیش از دانستن واقعیت ها ،هرگز درباره موقعیتی قضاوت نکنید. بپذیرید که ما معمولا با اطلاعات ناقص سرو کار داریم (همه چیز را همگان دانند نه یک شخص پس هرگونه توقع از کلی فهمی توسط مخاطب بیجاست)

۲- براحساسات خود مسلط باشید : سعی کنید مخالفت خود را منطقی بیان کنید، نه هیجانی و بپذیرید که شاید دیگران درباره  مسئله ای  عقایدی تند داشته باشند.

۳-مراقب تفاوتهای عملکردی زبان باشید: بدانید که زبان دارای مراتب معنایی متفاوتی است. افراد به واژه های یکسان وانکنش های مختلفی نشان میدهند. به ویژه ، اگر این واژه ها مبهم و کلی باشد.

امیدواریم با مطالعه این مطلب و آگاهی بیشتر در برقراری ارتباط موثر در کسب و کار و زندگی موفق تر از قبل عمل کنید.
منبع کمک کننده : کتاب ارتباطات حرفه ای اثر جیمز اُروک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.