نکاتی برای ارائه موثر و موفق سخنرانی (بخش اول)

استفاده از تکنولوژی
0 218

یکی از عوامل رشد به روز بودن اطلاع از امکاناتی و ابزاری هست که به ما قابلیت تاثیرگذاری بیشتر در ارائه صحبت ها،محصولات و برقراری ارتباط موفق میدهد. در این پست درباره ابزارهای کمک دیداری باشما میگوییم.
استفاده موثر از از ابزار های کمک دیداری
ابزارهای کمک دیداری خوب ، ویژگی های  مشترکی دارند. مهم ترین این ویژگی ها سادگی آنهاست. هر چه تصویر پیچیدگی  یشتری داشته باشد، درک آن برای مخاطب  سخت ترخواهد بود. زمانی که میخواهیم ایده یا ارتباط مهمی را توضیح دهید از ابزارهای کمک دیداری واضح، ساختار یافته، و ساده استفاده کنید.
در ابزارهای کمک دیداری خوب از عنصر رنگ برای ارائه توضیحات و جذب مخاطب استفاده میشود . کم هستند کسانی که سلیقه یکسانی درباره رنگ ها داشته باشند، با این همه ، وقتی رنگها هدفمند، معنی دار و منسجم  به کار گرفته شوند، تقریبا همگان آن را درک میکنند . کاربردهای مرسوم رنگهای خاص برای تلقیتن مفاهیم خاص مربوط به این رنگها – مثلا استفاده از رنگ قرمز برای نشان دادن زیان و استفاده از رنگ سیاه برای نشان دادن سود- به مخاطب کمک میکمند که اطلاعات را سریع درک کند.
از نوشته ای کوتاه برای ارائه توضیحات  درباره رنگهای استفاده سده در نمودارها و منحنی هایتان استفاده کنید؛ این مسئله در درک مطلب به مخاطب کمک میکند و ضامن سادگی و پیوستگی کمک های دیداری شماست.

دراستفاده صحیح از ابزارهای دیداری به نکات زیر توجه کنید:
۱- استفاده از ابزارهای دیداری  که جوهره ی پیام شما را به خوبی نمایش دهد.
۲- مطمئن شوید که امکانات دیداری تان ساده، شفاف و مرتب باشند .
۳- هنگامی که برای استفاده از امکانات  دیداری برنامه ریزی میکنید، درباره  نیازها و تمایلات  مخاطبان به دقت فکر کنید.
۴- استفاده مداوم، منسجم و دقیق از رنگ بطوری که موارد مربوط با کد رنگیِ واحدی  و مشخص  گرو هبندی شوند.
۵-در مواقع حساس و مهم، از گرافیست حرفه ای کمک بگیرید تا ابزارهای دیداریِ بی عیب و نقصی برایتان تهیه کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.