موفقیتهایی که خانم رحیمیان عزیز به دست آوردند.

موفقیتهایی که خانم رحیمیان عزیز در دوره فن بیان و غلبه بر اضطراب و کمرویی در صحبت به دست اوردند.

موفقیتهای دانشجویان فن بیان
0 60

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.