دانشگاه تهران

برگزاری دوره فن بیان و راه های غلبه بر اضطراب و کمرویی با مشارکت و اعطاء گواهینامه دو زبانه از مرکز ESDC دانشگاه تهران

لوگو دانشگاه تهران

مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهراندانشکده مهندسی دانشگاه تهران

امکان ارائه مدرک به دانشجویان دوره های پیشین نیز فراهم آمده است.

 

جهت اطلاعات تکمیلی با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

 

۰۲۱-۴۴۲۸۰۵۶۸

۰۲۱-۴۴۲۲۰۷۸۳

۰۹۱۲۷۹۰۶۵۷۹