خوشبختی حاصل نگرش مثبت به زندگی است.

0 31

خوشبختی حاصل نگرش مثبت به زندگی است.

همه انسانها از ناراحتی و بدبختی گریزانند و در جستجوی احساس شادی و زندگی بهتر و خوشبخت زندگی کردن هستند. یکی از روانشناسان خوشبختی را اینگونه معنا می کند: «خوشبختی کیفیتی از ذهن است که اندیشه از زمان لذت می برد». وقتی که خوشحال هستیم بهتر فکر می کنیم و نتیجه کارمان بهتر خواهد شد. حتی روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که وقتی مردم در اندیشه افکار خوشایند هستند، حواس پنج گانه آنها بهتر کار می کند.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که خوشبختی مربوط به آینده نیست بلکه موضوع حال است. پاسکال می گوید ما هرگز زندگی نمی کنیم، دائم به امید زندگی نشسته ایم و برای رسیدن به خوشبختی چشم به راه آینده هستیم. در نتیجه هرگز خوشبخت نمی شویم.

در واقع یکی از علل رایج احساس خوشبخت نبودن افراد، این است که روی آینده سرمایه گذاری می کنند. بنابراین از زندگی امروزشان لذت نمی برند، و منتظرند که در آینده اتفاقی بیفتد. مثلا آنها فکر می کنند وقتی شغل بهتری بدست آورند خوشبخت خواهند شد.

این افراد معمولا مایوس می شوند. در حالیکه در واقع خوشبختی یک عادت و یک برداشت ذهنی است. اگر آن را یاد نگیریم و آن را حالا تمرین نکنیم، هرگز تجربه اش نخواهیم کرد. یکی از روانشناسان معتقد است که خوشبختی یک کیفیت کاملا درونی است. حاصل اندیشه ها، عقاید و طرز تلقی ها است که با فعالیتهای خود انسان و بدون توجه به محیط ایجاد می شود و پرورش پیدا می کند.

در حقیقت انسانها خودشان، افکار و اندیشه های خود را برمی گزینند، بنابراین خودشان تعیین کننده میزان خوشبختی در زندگی خویش هستند. چون برای خوشبخت زندگی کردن باید بر افکار مثبت تمرکز کرد. بسیاری از اشخاص اینطور فکر نمی کنند. این گونه افراد، افکار و مسائل مثبت را نادیده می گیرند ولی افکار منفی را در ذهن خویش تکرار می کنند. همچنین باید گفت که برای رسیدن به خوشبختی تنها دانستن راه حلها کافی نخواهد بود. بلکه به کارگیری این راه حلها و استفاده مناسب از آنها نیز لازم می باشد. از طرفی، هر یک از افراد برای خوشبخت شدن به یک تصمیم و اراده جدی نیازمندند.

بر این اساس، پژوهشگران دانشگاه کیوتو ادعا کردند که توانسته اند، منطقه ای را در مغز انسان کشف کنند که مسئول خوشبختی انسان است. نتیجه پژوهش این پژوهشگران نشان داد که احساس سعادت و خوشبختی انسان، به علت احساسات مثبت است که در درون انسان وجود دارد و همچنین به خودکفایی و رضایت از زندگی وابسته است. همچنین از این پژوهشگران سوال شد که نظرتان درباره خوشبختی و سعادت شخصی چیست؟ آنها گفتند که هر یک از انسانها با یک نوع احساسات، به سعادت و خوشبختی می رسند.

بنابراین باید گفت خوشبختی چیزی نیست که در بیرون و در محیط اطراف خود و همچنین در آینده، منتظرش باشیم بلکه خوشبختی را باید در زمان حال و در درون خود و در افکار و عقاید و نگرش مان به زندگی جستجو کنیم و آن هم افکار و نگرشی سازنده و مثبت.
یکی از منابع خیلی خوب برای آگاهی از رویکردهای انتخابی ما در زندگی مطالعه بییشتر کتابهاست برای این منظور گزینه پیشنهادی ما کتاب مطالعه  کتاب نگرش همه چیز هست.
کامیاب باشید 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.