آموزش فن بیان

0 82

آموزش فن بیان

آموزش فن بیان ، و راه ارتباط موثر را چگونه می توان تعریف کرد: در دو کلمه بسیار ساده: فهمیدن و فهمیده شدن.
وقتی من خوب صحبت می کنم و طوری ارتباط برقرار می کنم که هم خودم دیگران را بفهمم و هم دیگران مرا بفهمند، ارتباط موثر صورت گرفته است. عواملی که موجبات ارتباط موثر و فهمیدن و فهمیده شدن را موجب می شدند سه دسته هستند:
مهارت های کلامی، مهارت های غیر کلامی و غلبه بر اضطراب و کمرویی در صحبت.

پس آموزش فن بیان حول این ۳ محور قرار دارد

مهارت های کلامی مثل ایجاد لحن مناسب، تاکید کلامی، استفاده از قدرت مکث ها، سرعت در کلامی تنوع در کلام و صدا و…
وقتی فردی در مهارت های کلامی موفق عمل می کند گفتار و کلام او شیرینی و گوش نوازی پیدا می کند، چرا که با استفاده از کلمات و جملات زیبایی که با استفاده از تکنیک ها آهنگی به آنها داده شده و طوری بیان می شود که تمام کلمات به طور کامل ادا و همچنین تلفظ شده و در عین حال با سرعت متناسب با مفهوم کلام ارائه شود یکی از فاکتور های فن بیان به خوبی رعایت می گردد.

آموزش فن بیان به افراد چه کمکی میکند ؟

در آموزش فن بیان یکی دیگر از مهارت ها، مهارت های غیر کلامی که خود این مهارتهای غیر کلامی شامل مواردی مثل زبان بدن مناسب، مخاطب شناسی زبان اشیا و شنونده موثر بودن هست که کسی می خواهد نفوذ و تاثیرگذاری لازم را داشته باشد و ارتباط موثر برقرار کند می بایست متناسب با مفهوم کلام از زبان بدن که شامل حرکات چشم، ماهیچه های صورت، لب، دست ها، پاها و همینطور ژست خاص بدن استفاده کند. وهمچنین این آگاهی را داشته باشد که متناسب با هر مخاطبی صحبت کنند تا به دنیای ذهنی او دسترسی پیدا کند و آن نقطه اشتراک را که فهمیدن و فهمیده شدن هست را دست پیدا کند.

آموزش فن بیان و سخنوری

آموزش فن بیان و تاثیر آن برروی کم رویی و اضطراب

و همچنین در مکان درست قرار گرفته و ارتباط گیرد و فراموش نکند که اول باید شنونده ی خوبی باشد تا بتواند گوینده هوبی هم بشود، چرا که ابتدا باید خوب بشنویم و بعد از تحلیل درست بازخورد مناسب داشته باشیم و در نهایت برای اموزش فن بیان یکی از بهترین فاکتورها را برای اینکه بتوان فن بیان خوبی داشت و اثرگذار بود این هست که بتوان بر اضطراب و کمرویی خود در صحبت چه با یک نفر و چه با هزاران نفر غلبه کنیم و مفاهیم ذهنی خود را منتقل نماییم که برای غلبه بر اضطراب و کمرویی تکنیک هایی وجود دارد من جمله این که خود را در معرض آنچه که همرا داری و دور می کنی قرار دهی.

برای تسلط به خود و غلبه بر این کمرویی بهترین راه این هست که مواجهه داشته باشیم یعنی اینکه در هر جایی که احساس اضطراب کردیم اتفاقا وارد ماجرا شده و تلاش کنیم که حداقل چند جمله را بر زبان بیاوریم و با تمرین و تکرار و قرار گرفتن در موقعیت های مختلف صحبت کنیم تا این تابوی اضطراب از صحبت کردن در ما شکسته شده و ما به راحتی بتوانیم صحبت کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.